Cyfrifiaduro Glantaf

Friday, February 02, 2007

Bl./Yr. 13 Cywaith

Gwaith cywaith - adborth o gyfarfod CBAC ddoe.

Project work - feedback from yesterday's WJEC meeting.

Tuesday, January 30, 2007

Bl./Yr. 13

Animeiddiad yr UBG & noiadau Analog/Digidol.

CPU animation & Analogue/Digital notes.

Bl./Yr. 12

Animeiddiad yr UBG.

CPU animation

Friday, January 26, 2007

Bl./Yr. 12

Gweithio ar y cywaith – Dyluniad y RCP

Working on the project – Designing HCI

Bl./Yr. 13

Gweithio ar y cywaith.

Working on the project.

Tuesday, January 23, 2007

Bl./Yr. 12 -Nodiadau/Notes

Wedi mynd dros nodiadau System Gweithredu, Rhaglenni Iwtiliti a System Eraill a Meddalwedd Cymhwysiad.

Revised Operating System, Utility and Other System Programs and Application Software notes.

Tuesday, January 09, 2007

Bl./Yr. 13 Cywaith/Project

Blwyddyn Newydd Dda.
Gweithio ar y cywaith tan diwedd cyfnod yr arholiadau (25/01/07)

Happy New Year.
Working on the project until the end of the exams. (25/01/07)

Bl./Yr. 12 Adolygu CP1 Revision

Blwyddyn Newydd Dda.
Adolygu CP1 tan yr arholiad (15/01/07) - Papur Ionawr 2006. Wedi cyrraedd c6.

Happy New Year.
Revising CP1 until the exam (15/01/07) - Jan 2006 paper. Reasched q6.

Wednesday, December 20, 2006

Bl./Yr. 12 & 13

Mynd ymlaen â'r cywaith - rhwydwaith dim ar gael Dydd Iau a Gwener nesaf.

Continued with Project work - network unavailable next Thursday and Friday.

Tuesday, December 19, 2006

Bl./Yr. 13 SG/OS

SG a mewnbwn/allbwn, ffeiliau, ymyriad a chyfrifydda a diogelwch .

OS and input/output, files, interrupts and accounting and security.

Bl./Yr. 12

Mynd ymlaen â'r cywaith ar Ddydd Gwener a Dydd Llun- rhwydwaith dim ar gael Dydd Iau a Gwener nesaf.

Continued with Project work Friday & Monday - network unavailable next Thursday and Friday.